نمایش جزئیات

اشتباهات رایج در تهیه بکاپ

اشتباهات رایج در تهیه بکاپ:

 1- عدم اطلاع از نیازهای بازیابی.

2- استفاده از روش های قدیمی بکاپ گیری.

3- عدم رمز گذاری بکاپ ها.

4- نگه داری بکاپ ها در همان درایوهای فیزیکی که فایل های پایگاه اطلاعاتی در آن وجود دارند.

5- زمان بندی غلط بکاپ گیری.

6- عدم داشتن یک فرایند بازیابی خوب.

7- نوشتن چندین بکاپ در فایل فیزیکی مشا