نمایش جزئیات

انواع روش های بکاپ گیری داده

انواع روش های بکاپ گیری داده

نرم افزار های بکاپ گیری از راهکارهای مختلفی باری بکاپگیری از فایلها استفاده می‌کنند که در ادامه برخی از آنها را توضیح می‌دهیم:

Full backup چیست؟

در Full Backup از تمام دادهها بکاپ گرفته می‌شود. نرم افزار بکاپ گیری، کاری به تغییرات و اضافه و کم شدن دیتاها ندارد و از همه آنها بکاپ می‌گیرد. مزیت آن سرعت و سهولت در بازیابی اطلاعات است اما عیب آن فضای زیاد ذخیره سازی است که لازم دارد چون از یک دیتا چند نسخه ذخیره شود.

Incremental backup چیست؟

بسیاری از نرم افزارهای بکاپ گیری تحت شبکه از روش بکاپ گیری افزایشی استفاده می‌کنند. در Incremental backup، اول Full Backup تهیه می‌شود و در بکاپ گیری‌های بعدی فقط از تغییرات اعمال شده روی دیتاها بین دو زمان بکاپگیری، بکاپ گرفته می‌شود. پس محتوای بکاپ ها تکراری نیست. مزیت روش پشتیبان گیری افزایشی نسبت به فول بکاپ، سرعت بالاتر در تهیه بکاپ و فضای ذخیره سازی کمتر است اما پروسه ری استور کردن نسبت به فول بکاپ پیچیده‌تر و با سرعت کمتری همراه است.

Reverse incremental backup چیست؟

در Reverse Incremental backup ابتدا یک فول بکاپ گرفته می‌شود و سپس هر بار که Incremental backup گرفته می‌شود، تغییرات به نسخه اولیه فول بکاپ اعمال می‌شود پس هر بار Full Backup کاملی داریم. مزیت این روش، کارایی در بازیابی است چون تعداد زیادی بکاپ افزایشی نداریم.

کلود بکاپ یا Cloud Backup چیست؟

سرویس‌های ابری زیادی هستند که سرویس بکاپ گیری را ارایه می‌دهند. چند سرویس ابری عمومی یا Public Cloud عبارتند از: Microsoft Azure و Amazon Glacier و Amazon S3 و ElephantDrive و Symform و Google Cloud Storage و  OpenStack Swift و WebDAV.

امروزه Cloud Backup رواج بیشتری یافته و سازمان‌ها به طور مرتب بکاپ اطلاعاتشان را به کلودها منتقل می‌کنند. این بکاپ ها جایگزینی برای Tape Library ها و On Site Disk شده و کپی امنی از اطلاعات را فراهم می‌کنند. از قدیم، بکاپ گیری، عنصر مهمی در استراتژی حفاظت از داده بوده بدین صورت که در زمان‌بندی‌های مشخصی مثلا هر شب، کپی اطلاعات، روی Tape Drive یا Tape Library ذخیره شود. بدین ترتیب اگر مشکلی در استوریج اصلی یا Primary Storage رخ دهد، از این بکاپ ها برای ری‌استور کردن داده‌های خراب یا از دست رفته استفاده می‌کنیم.

بکاپ ها دیگر عملیات مستقلی نیستند و به صورت ترکیب با دیگر عملیات حفاظت از داده استفاده می‌شوند تا در فضای ذخیره سازی صرفه‌جویی شده و هزینه‌ها کاهش یابد.

مثلا بکاپ و آرشیو داده به صورت دو عملیات مجزا هستند: هدف از بکاپ، ری استور کردن داده پس از Fail شدن است در حالی که آرشیو، کپی قابل جستجویی از داده را فراهم می‌کند. ولی هر دوی آنها مجموعه داده‌های Redundant است. امروزه محصولاتی در بازار وجود دارد که بکاپ گیری، آرشیو و ایندکس داده را در یک راهکار انجام می‌دهند بدین ترتیب هم در زمان صرفه‌جویی می‌شود و هم مقدار داده که باید در Long Term Storage ذخیره شود، کم می‌شود.