نمایش جزئیات

دلیل اهمیت محل ذخیره backup چیست ؟

اکثر ارائه دهنده‌های سرویس‌های بکاپ به مشتریان خود نمی‌گویند بکاپ ها در کجا ذخیره می‌شوند در حالیکه مشتریان باید بدانند فایل‌های بکاپ شان در کجا ذخیره می‌شود تا در صورتیکه شرکت ارایه دهنده خدمات ورشکسته شد، بدانند فایل‌ها کجا هستند و اینکه چگونه آنها را بدست بیاورند. همچنین ایده آل است اگر مشتریان راهی داشته باشند تا بتوانند به اطلاعات بصورت مستقیم دسترسی پیدا کنند و نیازی به ارتباط با ارائه دهنده بک آپ وجود نداشته باشد.

موقعیت جغرافیایی محل نگهداری بکاپ نیز به خاطر قوانین کشورها اهمیت زیادی دارد. خیلی از شرکت ها، مخصوصا در صنعت‌هایی که قوانین بسیار سختی دارند و اطلاعات شخصی کاربران را ذخیره سازی می‌کنند، اجازه ندارند اطلاعات سازمان خود را در خارج از کشور ذخیره نمایند.

 

Backup & Secure