پرسش و پاسخ
پشتیبانی کاتالوگ

بکاپ نسخه کپی شده ی اطلاعات شماست که در محلی جداگانه ذخیره سازی می شود. این اطلاعات برای زمانیکه به هر دلیلی اطلاعات اصلی شما صدمه ببیند و یا از بین برود؛ قابل استفاده است و به همین دلیل اهمیت بالایی دارد.0